Shiva-ShaktiWe krijgen deze vraag vaak, zodra we mensen vertellen dat we met Tantra bezig zijn. Wat al snel gebeurt als mensen vragen wat voor werk we doen. Het eerste wat ik dan vertel is dat er veel stromingen in Tantra zijn en vooral in het westen ook veel verschillende opvattingen. En uiteindelijk is Tantra een persoonlijke beleving en dus voor iedereen anders. Ik kan dus vertellen wat Tantra voor mij is. En omdat dat ook achter Hartstreling zit, ga ik het hier proberen te verwoorden.

Heel algemeen qua stroming zou je kunnen zeggen dat wij thuishoren in de boeddhistische Tantra.

Maar dan nu persoonlijk…
Tantra is waarnemen, in en buiten mezelf. Werkelijk waarnemen, dus zonder oordeel en filter. Iets wat nog steeds confronterend kan zijn.
Tantra is voor mij leven in aandacht en bewustzijn, vanuit mijn hart en intelligentie, maar niet vanuit het hoofd. Tantra is ongehoorzaam. Niet ongehoorzaam om het ongehoorzaam zijn, maar vanuit hart en intellect bepalen wat klopt voor mij, ongeacht of dan uiteindelijk doe wat er verwacht wordt of niet. En die intelligentie heeft niet met IQ te maken, ieder mens is intelligent, zodra hij/zij het leven werkelijk durft waar te nemen en zonder angst of woede, maar vanuit liefde en spontaniteit kan handelen.
Tantra is overgave aan het leven, niet tegen de stroom van het leven inzwemmen. Ook al betekent dat soms tegen de stroom van de maatschappij inzwemmen 😉
Tantra is de ultieme liefde, de onvoorwaardelijke liefde, voor al wat leeft, voor het hele bestaan. En vanuit die liefde ontstaat compassie, voor mezelf en elk ander levend wezen.
Tantra is verbinding en eenheid met het hele Universum. Vanuit mijn persoon is het verbinding, omdat ik als persoon nu eenmaal ook een ego heb en dus een illusie van afscheiding. Maar op het niveau van bewustzijn is het eenheid, want uiteindelijk is er niets anders dan bewustzijn en is alles (ook ik) daar onderdeel van. Er is geen scheiding, dus er hoeft ook geen verbinding te zijn.
Tantra is in volheid leven. Geen zweven, maar aards. Ik leef hier en nu, in dit lichaam en op deze aarde. En dat is waar ik nu thuis ben en van waaruit ik leef. Voor mij is Tantra dus echt volledig het leven aangaan en daarvan genieten, van alle ups en downs, van mijn hele lichaam, geest en ziel.

Tantra is voor mij dus heel duidelijk een manier van leven, een levensweg. Een manier die vaak nog moeilijk lukt, omdat de waan van alledag er tussendoor komt en ik ook nog wel wat angst, verdriet en boosheid op te lossen heb. Maar het groeit, wordt langzaam makkelijker. En hoe meer ik zo leef hoe meer ik bij mijn natuurlijke staat van geluk en liefde kom. Hoe meer ik geniet van het leven, ook van de kleine dingetjes en de moeilijke dingen. En zo maken mijn tranen van verdriet steeds meer plaats voor tranen van dankbaarheid.

En zo mag ik langzaam steeds verder ontwaken. Ontwaken uit de droomstaat die de meesten realiteit noemen…

Deel deze pagina op:

gratis